ขอถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระธรรมสิทธาจารย์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนธรรมราชศึกษาด้วยความเคราพยิ่ง

วันนี้วันที่ ::
ยินดีต้อนรับ เหล่าสาวกปืนใหญ่  Arsenal  เข้าสู่เวปไซด์เพื่อการศึกษา  ในเวปนี้ท่านจะรู้จักทีมนี้มากขึ้น  ผู้จักทำขอขอบคุณเวปไซด์ึ่ีึี่ที่เกี่ยวข้อง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล   

หน้าหลัก : ประวัติทีม :เกียรติยศทีม : ชื่อนักแตะ : ตารางคะแนน : รวมภาพของทีม : สมุดเยียม : เกี่ยวกับเรา

 ชื่อนักแตะ

 เวปไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งปวง
......................................*.................................

เวปไชด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2
ภาคเีรียนที่ 2 / 2552 โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จัดทำโดย :  สามเณรปฏิภาณ เขื่อนวงค์วิน เลขที่ 1และสามเณรณัฐพงศ์  ชัยตามล เลขที่ 3
Copy right © 2009 Dhammaraj Suksa School. All Right Reserved.
Comment & Suggestions Please email to :
net2552@hotmail.com
 
Power by: thit phikhu